استخدام فوری: آیا شما یک مهندس پشتیبانی فناوری اطلاعات خط اول هستید؟

خود را برای موفقیت آماده کنید،
ما واقعاً راه حل های برتر فناوری اطلاعات ارائه می دهیم.

خدمات فناوری اطلاعاتی که می تِک در حال اجرا است می تواند براساس نوع مهارت های ارائه شده برای ارائه خدمات (طراحی ، ساخت ، اجرا) تقسیم بندی شود. از نظر فنی ، اینها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: خدمات فرآیند تجارت ، خدمات برنامه و خدمات زیرساختی.

۳۸سال تجربه در حوزه ی فناوری اطلاعات

درباره ی داستان های موفقیت ما بیشتر بدانید.

UI/UX
81%
ایده ها
72%
بازاریابی
89%
مشاوره
57%

۴.۹/۵.۰

توسط بیش از ۷۰۰ مشتری برای بیشتر از ۳۲۰۰ مشتری

قالب Mitech، قالب HTML خدمات فناوری و نرم افزارهای دیجیتال