استخدام فوری: آیا شما یک مهندس پشتیبانی فناوری اطلاعات خط اول هستید؟

استایل ۱

قیمت گذاری های مقرون به صرفه برای شما

پایه ای
۲۹
تومان
در ماه
 • ۰۳ پروژه
 • کیفیت و تجربه کاربری
 • برای همیشه رایگان امتحان کنید!
حرفه ای
۲۹
تومان
در ماه
 • ۱۰ پروژه
 • قوی و سریع
 • کیفیت و تجربه کاربری
پایه ای
۲۹
تومان
در ماه
 • ۰۳ پروژه
 • کیفیت و تجربه کاربری
 • برای همیشه رایگان امتحان کنید!
حرفه ای
۲۹
تومان
در ماه
 • ۱۰ پروژه
 • قوی و سریع
 • کیفیت و تجربه کاربری
استایل ۲

قیمت گذاری های مقرون به صرفه برای شما

رایگان
۰
تومان
در ماه
 • ۳ پروژه
 • قوی و سریع
 • کیفیت و تجربه کاربری
 • برای همیشه رایگان امتحان کنید!
گروهی
۲۹
تومان
در ماه
 • ۵۰ پروژه
 • قوی و سریع
 • کیفیت و تجربه کاربری
 • ۲۴/۷ پشتیبانی تلفنی و ایمیل
شرکتی
۴۹
تومان
در ماه
 • پروژه های نامحدود
 • قوی و سریع
 • کیفیت و تجربه کاربری
 • ۲۴/۷ پشتیبانی تلفنی و ایمیل

کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با کارمندان باتجربه فناوری اطلاعات

ما ۸ ساعت در روز در دسترس هستیم!
برای نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق و ارزیابی برنامه خود ، تماس بگیرید.
اکنون تماس بگیرید!

۱۹۰۰ ۶۸۶۶۸

قالب Mitech، قالب HTML خدمات فناوری و نرم افزارهای دیجیتال