استخدام فوری: آیا شما یک مهندس پشتیبانی فناوری اطلاعات خط اول هستید؟

کارشناسان باتجربه ما

میتک در زمینه خدمات فناوری و مرتبط با فناوری اطلاعات مانند مهندسی محصول ، مدیریت ضمانت ، ابر ساختمان ، زیرساخت ، شبکه و غیره تخصص دارد.

دالی هارتون
بازاریاب
استیون میرسلی
رئیس و مدیر عامل
مگی استریکلند
خدمات مالی
مونیکا بلوز
مدیر پروژه

ما به داشتن تیمی متشکل از
متخصصان بسیار ماهر ، افتخار می کنیم.

دالی هارتون
بازاریاب
استیون میرسلی
رئیس و مدیر عامل
مگی استریکلند
خدمات مالی
استفانی میرسلی
بازاریاب
مونیکا بلوز
بازاریاب
مگی استریکلند
بازاریاب
دالی هارتون
بازاریاب
قالب Mitech، قالب HTML خدمات فناوری و نرم افزارهای دیجیتال